KIM GIÁP
Vỏ thông Trồng Lan

Vỏ thông Trồng Lan

Giá: 25,000 vnđ
Dớn Chi Lê Trồng Lan

Dớn Chi Lê Trồng Lan

Giá : Liên hệ
Dớn Chile, dớn bảng

Dớn Chile, dớn bảng

Giá : Liên hệ
Vỏ thông newzealand

Vỏ thông newzealand

Giá: 400,000 vnđ
Dớn bản ghép Lan

Dớn bản ghép Lan

Giá : Liên hệ
chỉ may lưới Lan

chỉ may lưới Lan

Giá: 25,000 vnđ
Dây cột phong lan

Dây cột phong lan

Giá: 55,000 vnđ
Màng chiết cây cảnh

Màng chiết cây cảnh

Giá: 15,000 vnđ
Thảm dừa

Thảm dừa

Giá: 500,000 vnđ
Dây xích KGF

Dây xích KGF

Giá : Liên hệ
Vỏ thông trồng lan KGF

Vỏ thông trồng lan KGF

Giá: 15,000 vnđ
Máy đo PH

Máy đo PH

Giá: 350,000 vnđ
Móc và ty cắm

Móc và ty cắm

Giá : Liên hệ
Thiết bị hẹn giờ

Thiết bị hẹn giờ

Giá : Liên hệ
Lưới che Lan  Thái Lan

Lưới che Lan Thái Lan

Giá : Liên hệ
Lưới che nguyên bọc

Lưới che nguyên bọc

Giá : Liên hệ
Thảm dừa Các Loại

Thảm dừa Các Loại

Giá : Liên hệ
Dụng cụ đo pH

Dụng cụ đo pH

Giá : Liên hệ
Thẻ ghi tên

Thẻ ghi tên

Giá: 75,000 vnđ
Thẻ ghi tên 01

Thẻ ghi tên 01

Giá: 75,000 vnđ
Thẻ ghi tên 02

Thẻ ghi tên 02

Giá: 75,000 vnđ
Phân trùn Quế

Phân trùn Quế

Giá : Liên hệ
Chai xịt bóng lá

Chai xịt bóng lá

Giá : Liên hệ
Máy khoan BDCAT

Máy khoan BDCAT

Giá: 550,000 vnđ
Bạt phủ cỏ Đài Loan

Bạt phủ cỏ Đài Loan

Giá : Liên hệ
Đất trồng cây 04

Đất trồng cây 04

Giá : Liên hệ
Dây cột-rút

Dây cột-rút

Giá : Liên hệ
Dây cột-rút 01

Dây cột-rút 01

Giá : Liên hệ
Dây uốn

Dây uốn

Giá : Liên hệ
Móc treo chậu

Móc treo chậu

Giá : Liên hệ
Phân bón gốc 1

Phân bón gốc 1

Giá : Liên hệ
Phân bón gốc 2

Phân bón gốc 2

Giá : Liên hệ
Phân bón gốc 3

Phân bón gốc 3

Giá : Liên hệ
Phân bón gốc 4

Phân bón gốc 4

Giá : Liên hệ
Phân bón gốc 5

Phân bón gốc 5

Giá : Liên hệ
Bướm kẹp lan

Bướm kẹp lan

Giá : Liên hệ
Chậu giả gỗ Tím 002

Chậu giả gỗ Tím 002

Giá : Liên hệ
Chậu ốp tường 002

Chậu ốp tường 002

Giá : Liên hệ
Chậu giả gỗ Tím 003

Chậu giả gỗ Tím 003

Giá : Liên hệ
Chậu giả gỗ Tím 004

Chậu giả gỗ Tím 004

Giá : Liên hệ
Bướm kẹp lan 01

Bướm kẹp lan 01

Giá : Liên hệ
Khay đặt chậu lan

Khay đặt chậu lan

Giá : Liên hệ
Khay đặt chậu mô

Khay đặt chậu mô

Giá : Liên hệ
Vĩ ươm giống 104 lỗ

Vĩ ươm giống 104 lỗ

Giá : Liên hệ
Vòi tưới thông minh

Vòi tưới thông minh

Giá : Liên hệ
Thảm dừa

Thảm dừa

Giá : Liên hệ