KIM GIÁP
Mướp Khía F1

Mướp Khía F1

Giá : Liên hệ
Ớt Chỉ Thiên F1

Ớt Chỉ Thiên F1

Giá : Liên hệ
Hoa Hướng Dương

Hoa Hướng Dương

Giá : Liên hệ
Hoa Tiểu Huệ Đài Trang

Hoa Tiểu Huệ Đài Trang

Giá : Liên hệ
Hoa Cúc Đà Lạt

Hoa Cúc Đà Lạt

Giá : Liên hệ