KIM GIÁP
Máy phun sương

Máy phun sương

Giá: 450,000 vnđ
Bet tuoi KGF 01

Bet tuoi KGF 01

Giá : Liên hệ
Bet tuoi KGF 02

Bet tuoi KGF 02

Giá : Liên hệ
Bình xịt điện tử

Bình xịt điện tử

Giá: 900,000 vnđ
Vòi inox Đài Loan - 45cm

Vòi inox Đài Loan - 45cm

Giá: 300,000 vnđ
Các loại Bét phun sương

Các loại Bét phun sương

Giá : Liên hệ
Hệ thống phun sương

Hệ thống phun sương

Giá : Liên hệ
Vòi phun sương

Vòi phun sương

Giá : Liên hệ
Vòi phun sương 5 đầu

Vòi phun sương 5 đầu

Giá: 40,000 vnđ
Vòi 5 tia tại vườn

Vòi 5 tia tại vườn

Giá : Liên hệ
Các loại bình phun

Các loại bình phun

Giá : Liên hệ
Các loại vòi tưới

Các loại vòi tưới

Giá : Liên hệ
Bình xịt 2L Hàn Quốc

Bình xịt 2L Hàn Quốc

Giá: 75,000 vnđ
Vòi tưới

Vòi tưới

Giá : Liên hệ
Bình tưới 01

Bình tưới 01

Giá : Liên hệ
Bình tưới 02

Bình tưới 02

Giá : Liên hệ
Bình xịt 01

Bình xịt 01

Giá : Liên hệ
Bình xịt 02

Bình xịt 02

Giá : Liên hệ
Bình xịt 03

Bình xịt 03

Giá : Liên hệ
Bộ 5 vòi không máy

Bộ 5 vòi không máy

Giá : Liên hệ
Bình xịt 4L Hàn Quốc

Bình xịt 4L Hàn Quốc

Giá: 180,000 vnđ
Bình xịt 6L Hàn Quốc

Bình xịt 6L Hàn Quốc

Giá: 200,000 vnđ
Bình xịt 8L Hàn Quốc

Bình xịt 8L Hàn Quốc

Giá: 230,000 vnđ