KIM GIÁP

Thiết bị hẹn giờ tự động

Mã:
Giá: 250,000 vnđ

Thiết bị hẹn giờ tự động

- Chức năg hẹn giờ:

  + Trước khi sử dụng cần chỉnh ML-DT16 về đúng thời gian thực.

  + Nhấn giữ đồng thời nút CLOCK và

     - Nút WEEK nếu muốn chỉnh thứ ngày trong tuần.

     - Nút HOUR: chỉnh giờ

     - Nút MIN chỉnh phút

- Bước 1: Nhấn nút PROG thiết lập lần mở thứ 1 (1 ON)

  + Nhấn nút WEEK thiết lập thứ ngày tắt mở thiết bị.

  + Nhấn HOUR để chỉnh giờ mở thiết bị

  + Nhấn MIN để chỉnh phút mở thiết bị

- Bước 2: Nhấn lại nút PROG để thiết lập lần tắt thứ 1 (1 OFF)

  + Nhấn nút WEEK thiết lập thứ ngày tắt mở thiết bị.

  + Nhấn HOUR để chỉnh giờ tắt thiết bị

  + Nhấn MIN để chỉnh phút tắt thiết bị

     - Nếu muốn lập trình nhiều lần bật/tắt (40 lần bật/tắt), nhấn PROG lập lại bước 1 và 2.

     - Nhấn MODE: Tùy chỉnh

  + ON đầu ra luôn mở

  + OFF: Tắt nguồn điện ra

  + AUTO: để chạy chương trình đã cài đặt

  + Sau khi chỉnh xong nhấn nút CLOCK để kết thúc.

  + Nếu muốn trở về cài đặt gốc , nhấn nút R (Reset). Nhấn nút DEL để xóa bớt chương trình đã cài đặt

thiet-bi-hen-gio-tu-dong

thiet-bi-hen-gio-tu-dong

thiet-bi-hen-gio-tu-dong

- Chức năng đếm ngược:

  +Bước 1: Chỉnh thời gian thực (Như trên)

  + Nhẫn PROG để chỉnh tới chức năng đếm ngược

  + dOFF: Chỉnh giờ và phút cần mở thiết bị.

  + Bước 3: Nhấn CLOCK để thoát ra, sau đó nhấn giữ nút DEL 3 giây, Khi thấy xuất hiện chữ CD góc trái là bắt đầu đếm ngược, nhấn giữ nút DEL khi mất chữ CD là xong.

  + Khi muốn sử dụng lại chức năng đếm ngược, chỉ cần giữ lại nút DEL (3-5 giây), khi thấy chữ CD là bắt đầu đếm ngược.

Ship hàng toàn quốc

Liên hệ điện thoại (028) 2247 1488 để được tư vấn cụ thể hơn