KIM GIÁP
Vòi 8 tia Đài Loan W-9302

Vòi 8 tia Đài Loan W-9302

Giá: 250,000 vnđ
Vòi 8 tia Đài Loan W-9301

Vòi 8 tia Đài Loan W-9301

Giá: 250,000 vnđ
Co ống mềm phi 16

Co ống mềm phi 16

Giá: 7,000 vnđ
Co ống mềm phi 21

Co ống mềm phi 21

Giá: 7,000 vnđ
T - Ống mềm phi 16

T - Ống mềm phi 16

Giá: 8,000 vnđ
T - Ống mềm phi 21

T - Ống mềm phi 21

Giá: 8,000 vnđ
Nối ống mềm phi 16

Nối ống mềm phi 16

Giá: 8,000 vnđ
Nối ống mềm phi 21

Nối ống mềm phi 21

Giá: 8,000 vnđ
Vòi inox Đài Loan - 45cm

Vòi inox Đài Loan - 45cm

Giá: 320,000 vnđ
Các loại Bét phun sương

Các loại Bét phun sương

Giá : Liên hệ
Bít lỗ ống mềm phi 16

Bít lỗ ống mềm phi 16

Giá: 7,000 vnđ
Bít lỗ ống mềm phi 21

Bít lỗ ống mềm phi 21

Giá: 7,000 vnđ
Van Khoá dây mềm 5-6 ly

Van Khoá dây mềm 5-6 ly

Giá: 10,000 vnđ
Máy phun sương

Máy phun sương

Giá: 470,000 vnđ
Bet tuoi KGF 02

Bet tuoi KGF 02

Giá: 5,000 vnđ
Van Điện Từ  Phi 21

Van Điện Từ Phi 21

Giá: 300,000 vnđ
Van Điện Từ- Phi 13 ra 8ly

Van Điện Từ- Phi 13 ra 8ly

Giá: 180,000 vnđ
Hệ thống phun sương

Hệ thống phun sương

Giá : Liên hệ
Vòi phun sương

Vòi phun sương

Giá : Liên hệ
Bét tưới 8 tia

Bét tưới 8 tia

Giá : Liên hệ
Bét phun sương Chân 10ly

Bét phun sương Chân 10ly

Giá: 25,000 vnđ
Khoá Dây phun sương 8ly

Khoá Dây phun sương 8ly

Giá: 35,000 vnđ
Vòi phun sương 5 đầu

Vòi phun sương 5 đầu

Giá: 40,000 vnđ
Bộ Hệ thống phun sương

Bộ Hệ thống phun sương

Giá : Liên hệ
Vòi 5 tia tại vườn

Vòi 5 tia tại vườn

Giá : Liên hệ
Các loại bình phun

Các loại bình phun

Giá : Liên hệ
Các loại vòi tưới

Các loại vòi tưới

Giá : Liên hệ
Đầu cấp Phi 21 ra Dây 12

Đầu cấp Phi 21 ra Dây 12

Giá: 20,000 vnđ
Đầu cấp phi 21 ra Dây 16

Đầu cấp phi 21 ra Dây 16

Giá: 20,000 vnđ
Bình xịt 2L Hàn Quốc

Bình xịt 2L Hàn Quốc

Giá: 75,000 vnđ
Bình tưới 01

Bình tưới 01

Giá : Liên hệ
Bình tưới 02

Bình tưới 02

Giá : Liên hệ
Bình xịt 01

Bình xịt 01

Giá : Liên hệ
Bình xịt 03

Bình xịt 03

Giá : Liên hệ
Bình xịt 4L Hàn Quốc

Bình xịt 4L Hàn Quốc

Giá: 180,000 vnđ
Bình xịt 6L Hàn Quốc

Bình xịt 6L Hàn Quốc

Giá: 200,000 vnđ
Bình xịt 8L Hàn Quốc

Bình xịt 8L Hàn Quốc

Giá: 230,000 vnđ
Cây bơm 4l-8l Dudaco

Cây bơm 4l-8l Dudaco

Giá: 40,000 vnđ
window.onload = function () { console.clear(); }